TechnoScan AS

TechnoScan leverer RAID fra mange produsenter.

Husk å ta vare på vedlagte dokumentasjon på papir eller CD. Er du usikker på hva du skal gjøre når feil på RAID oppstår, ta kontakt med TechnoScan på telefon 22782910.

HUSK at bruk av RAID gir deg større grad av  “oppetid”. RAID er ikke backup, men gjør at arbeidet ikke stopper opp for en eller mange brukere. Backup og arkiv kommer i tillegg.

Den vanligste feilen er at en harddisk krasjer. Da er det viktig å få byttet harddisken straks. Jo lenger man venter med å bytte, desto større er muligheten for at en disk til krasjer. Ved det vanligste RAID oppsettet , RAID5, vil man da miste alle sine data om to disker feiler samtidig. Derfor er det meget viktig å kjøpe med en ekstra harddisk NÅR man kjøper RAIDet. Denne leveres i korrekt ramme og i en oppbevaringskasse / veske og skal ikke brukes som annet en ved feil på RAIDet.

Det er forskjell på hvordan man bytter disk på ulike RAID. Noen skal byttes uten å slå av RAIDet og på andre RAID skal man slå av boksen. På store RAID i rack er det egne adminasjonsprogrammer som gir deg veiledning på hvordan man bytter disk.

Strømforsyninger og vifter kan også feile eller lage ubehagelig lyd. Disse kan relativt enkelt byttes. På RAID bokser er det bare å slå av bytte og slå på strømmen igjen. På de store RAIDene i rack er det ofte HOT swap miligheter som betyr at de kan byttes mens RAIDet er i drift.

Det siste som kan feile selve hovedkortet i RAIDet. Dette kan virke dramatisk, men ved å byttet hovedkort kommer alle data fram igjen. Selvet RAID oppsettet er lagret på harddiskene og ikke på hovedkortet.Dette er meget sjelden at et hovedkort feiler, men vi har reservedeler. Dersom RAID boksen er meget gammel, kan det ofte være bedre å kjøpe ny RAID boks og overføre sine data til denne.

REGEL no. 1. Dersom noe feil skjer, så RING oss først. Er du stresset, er lett å gjøre “dyre” feil. TechnoScan har utstyr for å rekonstruere data. men kun fra harddisker som “lever” og som kan nås via “Recovery software” .